Druk UV

Wydruki UV wykonujemy ploterem UV OCE ARIZONA  460XT 250x300cm.

Materiały na których drukujemy:

  • PCV 2,3,4,5,10,19mm
  • plexi bezbarwna, kolorowa, opal
  • poliweglan
  • dibond
  • płyty meblowe
  • szyba
  • pianki kappa

 

Jak przygotować projekt do druku?

Aby poprawnie przygotować projekt kasetonu ważne są następujące elementy:
Wymiary – projekt powinien być przygotowany w skali 1:1.
Rozdzielczość – Jeśli projekt zawiera zdjęcia i/lub rastrowe elementy graficzne to ich minimalna rozdzielczość to 150dpi. Dla większych formatów  (powyżej 600×100 cm) –  100 dpi lub mniej. Jeśli kaseton posiada tylko elementy wektorowe – rozdzielczość nie ma znaczenia.
Kolory – Wszystkie kolory powinny być w trybie CMYK. Kolory Pantone należy przekonwertować do palety CMYK. Uwaga! Nie należy przyciemniać grafiki do kasetonów podświetlanych! Drukujemy na podwójnym zadruku
Pliki – Gotowe projekty należy przesłać w formacie:  TIFF. Wszystkie napisy powinny zostać zamienione na kształty wektorowe albo użyte czcionki powinny zostać osadzone w pliku.
Jeśli mają Państwo problemy z przekonwertowaniem projektu do wymaganych formatów – można przesłać do nas pliki źródłowe: AI (adobe illustrator), CDR (corel draw), PSD (adobe photoshop) – wraz z użytymi w projekcie czcionkami.

Wydruki UV

Wydruki na dowolnym materiale

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Masz pytania napisz do nas
DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zaufali nam

Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion

Projekt p.t. ,,Rozwój działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Visual Promotion S.C.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi priorytetowej – Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3 – Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki Poddziałanie 2- Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp.

cele projektu: Ogólnym celem projektu jest wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej, które umożliwi realizację celu eksportowego Firmy, jakim jest rozpoczęcie regularnego i systematycznego rozwoju działalności eksportowej firmy na dwóch rynkach: niemieckim i francuskim (w oparciu o grupę produktową określaną jako świetlne elementy zewnętrznej i wewnętrznej identyfikacji wizualnej i informacyjnej) w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

planowane efekty:

1) Rozpoczęcie sprzedaży w krajach Niemcy i Francja świetlnych elementów zewnętrznej i wewnętrznej identyfikacji wizualnej i informacyjnej w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,

2)Wzrost przychodów z eksportu o 10% w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu

wartość projektu: 117 660,00 zł

wkład Funduszy Europejskich: 58 830,00 zł