Litery przestrzenne

Litery przestrzenne

Oferujemy litery wycinane ze styroduru. Malowane lub niemalowane. Wysokośc i ilośc liter dowolna. Oprócz liter możemy wyciąć dowolne kształty wektorowe. Dodatkowo wycinamy litery z plexi

 

Druki UV

Druki UV

Realizujemy wydruki ploterem UV OCE ARIZONA  460XT 250x305cm.

Wydruki wielkoformatowe

Wydruki wielkoformatowe

Wydruki wykonujemy ploterem UV OCE ARIZONA  460XT 250x305cm, ploterami solwentowymi Mutoh ValueJet oraz Alvin o szerokości zadruku 160 oraz 310cm.

Tablice reklamowe

Tablice reklamowe

Trwałe tablice reklamowe PCV o grubości 3, 5, 10mm mm stanowią doskonałą reklamę zarówno samej firmy jak i jej usług. Na podkład z PCV nanoszona jest folia drukowana w technologii solventowej w wysokiej jakości. Możliwe jest równiez wykonanie tablicy na blasze stalowej o grubościach 0,5 i 0,7mm. Wykonujemy takze tablice na podkładzie z dibondu 3mm.

Zaufali nam

Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Visual Promotion Visual Promotion
Everywhere Studio

Projekt p.t. ,,Rozwój działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Visual Promotion S.C.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi priorytetowej – Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3 – Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki Poddziałanie 2- Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp.

cele projektu: Ogólnym celem projektu jest wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej, które umożliwi realizację celu eksportowego Firmy, jakim jest rozpoczęcie regularnego i systematycznego rozwoju działalności eksportowej firmy na dwóch rynkach: niemieckim i francuskim (w oparciu o grupę produktową określaną jako świetlne elementy zewnętrznej i wewnętrznej identyfikacji wizualnej i informacyjnej) w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

planowane efekty:

1) Rozpoczęcie sprzedaży w krajach Niemcy i Francja świetlnych elementów zewnętrznej i wewnętrznej identyfikacji wizualnej i informacyjnej w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,

2)Wzrost przychodów z eksportu o 10% w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu

wartość projektu: 117 660,00 zł

wkład Funduszy Europejskich: 58 830,00 zł